Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Оформлення документів
Зайнятість
Почесні громадяни
                                         
 Об’яви
Звіт [25 серпня 2015  13:04]

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ 1 від 25.08.2015 року
 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Слов’янська міська рада Донецької області

1.2. Код за ЄДРПОУ 04052821

1.3. Місцезнаходження: пл. Жовтневої Революції, буд. 2., м.Слов’янськ, Донецька область, 84122

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Бєлозьоров Андрій Миколайович, заступник міського голови м.Слов’янськ, телефон (099) 907-80-15
Суручану Ігор Андрійович, керівник проекту, телефон (095) 290-52-23
Лищук Леонід Олександрович, інженер проекту, телефон (066) 599-71-07

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі:

2.1. Найменування: -

2.2. Код за ЄДРПОУ: -

2.3. Місцезнаходження: -

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів: -

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: 

Об'єкт конкурсного відбору по проекту – «Житло для переселенців»:Лот №1– проектно-вишукувальні роботи «Реконструкція гуртожитку по вул. Свердлова 8 з метою розселення тимчасових переселенців і потерпілих жителів м. Слов’янська Донецької області»; Лот № 2 – проектно-вишукувальні роботи «Реконструкція гуртожитку по вул. Чубаря 28-а з метою розселення тимчасових переселенців і потерпілих жителів м.Слов’янська Донецької області».

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

Об'єкт конкурсного відбору по проекту – «Житло для переселенців»: Лот № 1 – проектно-вишукувальні роботи «Реконструкція гуртожитку по вул. Свердлова 8 з метою розселення тимчасових переселенців і потерпілих жителів м. Слов’янська Донецької області»; Лот № 2 – проектно-вишукувальні роботи «Реконструкція гуртожитку по вул. Чубаря 28-а з метою розселення тимчасових переселенців і потерпілих жителів м.Слов’янська Донецької області».

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Слов’янськ, Донецької області.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 днів

4. Процедура закупівлі: Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: www.slavrada.gov.ua 

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 16.07.2015 р.

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 06.08.2015 р.

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 25.08.2015 р.

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю: -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 4.

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: 1 – КП Слов’янської міської ради «Слов’янське управляння капітального будівництва»; 2 – ПП «РЕСТРО»; 3 - ТОВ «АК АРТ-БУД», 4 - ТОВ «ВАДІ 2012».

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
1 – ЄДРПОУ 37467267; 2 - ЄДРПОУ 23034504; 3- ЄДРПОУ 34511978; ЄДРПОУ 37841356.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання: 1 - вул Р. Люксембург, буд. 44, м. Слов’янськ, Донецької області, 84122, тел./факс (06262)2-51-59; 2 - вул . Леніна, буд. 38, м. Слов’янськ, Донецької області,
84122, тел. моб. +38 050 47 37 047; 3 - вул.Дем’яна Бєдного, буд.115, м.Слов’янськ, Донецької області, 84107, тел. 0502777457; 4 - вул.Костромська, буд. 11, м.Дніпродзержинськ, 51922,
тел +380 (66) 485-74-79.

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 03.08.2015р., 16:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 04.08.2015р., 10:00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 8.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів: 1 – Лот №1 - 180000,00 грн. з ПДВ; 150000,00 грн. без ПДВ; Лот №2 - 180000,00 грн. з ПДВ; 150000,00 грн. без ПДВ; 2 - Лот №1 - 92500,00 грн. без ПДВ; Лот №2 - 92500,00 грн. без ПДВ; 3 - Лот №1 - 180000,00 грн. з ПДВ; 150000,00 грн. без ПДВ; Лот №2 - 180000,00 грн. з ПДВ; 150000,00 грн. без ПДВ; 4 – Лот №1 - 90659,30 грн. без ПДВ; Лот №2 - 90998,21 грн. без ПДВ.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення: 1 - КП Слов’янської міської ради «Слов’янське управляння капітального будівництва» Лот №1, Лот №2; 4 - ТОВ «ВАДІ 2012» Лот №1, Лот №2, на підставі п.п 3 пункту 5.3 розділу 5 Конкурсної документації Об’єкт конкурсного відбору по проекту - «Житло для переселенців».

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: Лот №1 - 92500,00 грн. без ПДВ (дев'яносто дві тисячі п’ятсот грн., 00 коп.) без ПДВ. Лот №2 - 92500,00 грн. без ПДВ (дев'яносто дві тисячі п’ятсот грн., 00 коп.) без ПДВ.
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: Лот №1 - 150000,00 грн. без ПДВ (сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ. Лот №2 - 150000,00 грн. без ПДВ (сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 06.08.2015р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПП «РЕСТРО».

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: ЄДРПОУ 23034504

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 

Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Леніна, буд., 38, 84122, тел. моб. +38 050 47 37 047

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
21.08.2015 року, Лот №1 - 92500,00 грн. без ПДВ (дев’яносто дві тисячі п’ятсот грн., 00 коп.) без ПДВ; Лот №2 - 92500,00 грн. без ПДВ (дев’яносто дві тисячі п’ятсот грн., 00 коп.) без ПДВ.

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: -

12.2. Підстави: -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим Конкурсною документацією Об’єкт конкурсного відбору по проекту - «Житло для переселенців» вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно з п.2 , Додатка 2, та наявність/відсутність обставин, установлених п. 5.3, п. 5.4 розділу 5, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно п.2 , Додатка 2 Конкурсної документації Об’єкт конкурсного відбору по проекту - «Житло для переселенців»:

1 – КП Слов’янської міської ради «Слов’янське управляння капітального будівництва»; 2 – ПП «РЕСТРО»; 3 - ТОВ «АК АРТ-БУД», 4 - ТОВ «ВАДІ 2012». 

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно з п.2 , Додатка 2 Конкурсної документації Об’єкт конкурсного відбору по проекту - «Житло для переселенців»: - 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені п. 5.3, п. 5.4 розділу 5 Конкурсної документації Об’єкт конкурсного відбору по проекту - «Житло для переселенців»:

2 – ПП «РЕСТРО»; 3 - ТОВ «АК АРТ-БУД». 

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені п. 5.3, п. 5.4 розділу 5 Конкурсної документації Об’єкт конкурсного відбору по проекту - «Житло для переселенців»: 1 - КП Слов’янської міської ради «Слов’янське управляння капітального будівництва»; 4 - ТОВ «ВАДІ 2012» на підставі п.п 3 пункту 5.3 розділу 5 Конкурсної документації Об’єкт конкурсного відбору по проекту - «Житло для переселенців».

14. Інформація про укладену рамкову угоду:

14.1. Дата та номер рамкової угоди: -

14.2. Учасники рамкової угоди: -

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду: -

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді: -

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником: -

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників): 

Оцінка конкурсних торгів проводилась на основі двох критеріїв «Вартість проектування» – ваговий коефіцієнт 80 , «Термін проектування» – ваговий коефіцієнт 20. Переможця визначено шляхом голосування оцінювачів з урахуванням отриманих балів та кваліфікаційних критеріїв. 

16. Склад комітету з конкурсних торгів:


Голова тендерної комісії                                                                            А.М. Бєлозьоров


1113Версія для друкуНадіслати
Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально


Розсилка новин

Введите Ваш e-mail:

пошук
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua
Статистика