Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Об’яви
Інформація [29 березня 2019  11:46]

З 06.07.2018 р. згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (від 10 травня 2018 року №250) втратив чинність наказ № 35 від 30 липня 1997 року «Про затвердження Положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення» Державної акціонерної холдингової компанії "УКРГАЗ". 

Даним Положенням регламентувалися роботи з проведення планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (далі - ВБСГ), які ПАТ «Донецькоблгаз» виконувало за рахунок тарифу на розподіл природного газу. 

У «Тимчасовій методиці визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу» (що затверджена постановою НКРЕКП № 389 від 14.06.2018 р., та набрала чинності 18.01.2019 р.) витрати на технічне обслуговування ВБСГ не закладені до розрахунку тарифу. 

Згідно з «Кодексом газорозподільної системи» (далі - Кодекс), «Правилами безпеки систем газопостачання» (далі - ПБСГ) - власники газових мереж (балансоутримувачі, управителі, у тому числі побутові споживачі та співвласники/особа, уповноважена на це співвласниками), ВБСГ(згідно з актом розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін) відповідають та забезпечують належну експлуатацію цих мереж та їх складових, зокрема забезпечують їх технічне обслуговування, згідно з чинним законодавством, шляхом укладання відповідного договору із суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.

Разом з цим, згідно з ПБСГ (пункт 5.4 глави 5 розділу V)- технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будівель, комунально- побутових об’єктів невиробничого характеру здійснюється на договірних засадах, відповідно до вимог документації з експлуатації заводів-виробників газового обладнання. 

Умови для технічного обслуговування забезпечуються власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) відповідно до вимог чинного законодавства України. 

З 1 травня 2019 року вводяться в дію всі статті Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. № 2189-УІІІ. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг, у тому числі з газопостачання. 

Технічне обслуговування та поточний ремонт ВБСГ здійснюються суб'єктом, визначеним співвласниками багатоквартирного будинку, за рахунок співвласників. 

Порядок здійснення даних послуг визначається договором про розподіл природного тазу (на теперішній час у типовій формі договору, що затверджена НКРЕКП відсутній даний порядок) та/або договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, невід’ємною частиною яких є кошторис витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт, крім випадку, якщо співвласники технічне обслуговування і поточний ремонт здійснюють самостійно. 

Відповідно до пункту 3 статті 19 Закону - ПАТ «Донецькоблгаз» здійснює технічне обслуговування ВБСГ в житлових будинках. Види робіт, які входять до технічного обслуговування ВБСГ в житлових будинках, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі.

Відповідно до Кодексу (зміни, які будуть опубліковані 01.05.2019 р.) та ПБСГ, у випадку незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту ВБСГ у багатоквартирному будинку розподіл природного газу припиняється. 

В рамках виконання Кодексу, управліннями по газопостачанню та газифікації (далі - УГГ) ПАТ «Донецькоблгаз» проводиться робота по укладанню та підписанню актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з балансоутримувачами, управителями багатоповерхового житла та укладанню договорів на технічне обслуговування ВБСГ. 

На сьогоднішній день УГГ мають незадовільний досвіт в підписанні актів розмежування та договорів через те, що технічне обслуговування ВБСГ являється платною послугою. Балансоутримувачі відмовляються в виконанні даної процедури стверджуючи, що ВБСГ не знаходиться на їх балансі.
Приклади:

Костянтинівським УГГ були направлені для підписання акт розмежування та договір до КП ЖЕК №6 (на балансі близько 100 будинків) та Хімзаводу (на балансі 44 будинки). Підписані акти та договори УГГ не отримало від балансоутримувачів, та в усній формі отримали відмову.

По Красноармійському УГГ проводилися наради, та направлялися акти з договорами для підписання. Балансоутримувачі також стверджують, що ВБСГ не знаходиться у них на балансі.
По Слов’янському УГГ від КП СГС «ЖЕК №6» надійшов лист-відмова в підписані акта та договору на ТО ВБСГ, в якому зазначається ,що на їх балансі знаходяться лише будинки.

Для забезпечення безперервності та безпеки газопостачання в житлових багатоквартирних будинках, та на виконання вимог чинного законодавства України, власникам (балансоутримувачам, управителям) ВБСГ необхідно укласти з Оператором ГРМ (ПАТ «Донецькоблгаз») акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін та договори на технічне обслуговування систем газопостачання(газопроводів та/або газового обладнання).

Для інформації: 

Відповідно до положень статті 335 Цивільного кодексу України (Глава 24 Набуття права власності) - безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий. 

Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації. 

Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність. 

При цьому, у разі прийняття рішення суду про передання газової мережі у комунальну власність, органи місцевої влади зобов’язані передати зазначену газову мережу в користування Оператору ГРМ у порядку встановленому законодавством, зокрема, шляхом укладання одного з договорів, визначених Кодексом (господарського відання, користування, експлуатації газорозподільних систем), та акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.
Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

(п.6. стаття 1. Визначення термінів) - спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія; 

(п. 5 статті 13. Прикінцеві та перехідні положення) - у разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У разі якщо місцевою радою або її виконавчим органом відповідно до законодавства прийнято рішення про делегування іншому органу - суб’єкту владних повноважень функцій із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, управитель призначається на конкурсних засадах таким органом. 

Приклади: 

1. На сьогоднішній день не вирішено питання балансової належності систем газопостачання в м.Миколаївка. Для вирішення зазначеного питання у серпні 2018р. було організовано нараду з представниками Миколаївської міської ради, КП «Сервіскомуненерго», ПАТ «Донецькоблгаз», на якій було вирішено створити комісію для проведення інвентаризації наявних газових мереж, та на підставі проведеної інвентаризації і складених актів розмежування, укласти договір на технічне обслуговування ВБСГ між виконавчим комітетом Миколаївської міської ради та Слов’янським УГГ до визначення власника/балансоутримувача цих мереж. Протягом 6 місяців після проведення наради, з боку представників міської ради та КП «Сервіскомуненерго» так і не було ініційовано почати роботу з інвентаризації цих мереж, що в свою чергу унеможливлює укладання актів розмежування та договорів на ТО ВБСГ, і тим самим ставить під загрозу безпечне та безаварійне газопостачання м.Миколаївка. 

2. Ще одним проблемним питанням є експлуатація газопроводу с/т та споруд на ньому, що знаходяться на балансі ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління», від яких здійснюється газопостачання смт. Новотроїцьке (питання з передачі газопроводу та споруд не може вирішитися протягом більше ніж 8 років). На підставі припису ГУ Держпраці у Донецькій області винесено судове рішення про заборону експлуатації газових мереж та споруд ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління». Даний газопровід на підставі проведеного технічного обстеження має незадовільний технічний стан. Для прийняття на баланс ПАТ «Донецькоблгаз» газопровід та споруди повинні мати задовільний технічний стан, а для цьогонеобхідно виконати капітальний ремонт цих мереж. 

Докучаєвським від. на підставі обстеження був складений кошторис на виконання капітального ремонту та переданий до ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління». 

На початку 2019 р. між Докучаєвським від. ПАТ «Донецькоблгаз» та ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління» укладений договір на експлуатацію цих мереж, за яким ще так і не надійшло оплати. 

Вартість технічного обслуговування на прикладі 5-ти поверхового 4-х під'їзного будинку з 3-ма квартирами на поверсі, в яких встановлені газові плити (всього 60 плит), газопроводу, що проходить по дому (колектору) та газових стояків становить 15,583 тис. грн. з ПДВ.


653Версія для друкуНадіслати
Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально
Розсилка новин

Введите Ваш e-mail:

пошук
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua
Статистика