Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Об’яви
Звіт за результатами електронних консультацій з громадськістю [23 квітня 2020  11:31]

1. Найменування органу місцевого самоврядування, який проводив обговорення
Виконавчий комітет Слов’янської міської ради

2. Зміст питання, що виносилося на обговорення:
Про затвердження Правил благоустрою території міста Слов’янськ.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговорені
На момент закінчення електронних консультацій на веб-платформі електронної демократії «Консультації з громадськістю» за посиланням: станом на 05.04.2020 року включно з проектом ознайомились 65 осіб, отримані коментарії Водоп’янова Костянтина Миколайовича.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення Слов’янської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Слов’янськ» надійшли у письмовому вигляді від комунального підприємства Слов’янської міської ради «АТП 052814», в електронному вигляді пропозиції до Слов’янської міської ради не надходили.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли

В ході проведення електронних консультацій на веб-платформі електронної демократії «Консультації з громадськістю» за посиланням: отримані наступні коментарії: 

- Водоп’янов Костянтин Миколайович – «1. Розділ 1 Доповнити пунктом «1.8. Фінансування заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

2 пункт 1.6. виключити; натомість додати Розділ 20 наступного змісту: Розділ 20. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДІЮТЬ ПРАВИЛА 20.1 Ці Правила діють на підставі та з урахуванням правових норм, які містяться у нижченаведених законодавчих та підзаконних нормативно-правових актах, а саме в: 1. Конституції України; 2. Кодексі України про адміністративні правопорушення; 3. Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 4. Законі України «Про благоустрій населених пунктів»; 5. Законі України «Про рекламу»; 6. Законі України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»; 7. Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 8. Законі України «Про відходи»; 9. Законі України «Про органи самоорганізації населення»; 10. Законі України «Про поховання та похоронну справу»; 11. Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 12. Законі України «Про Червону книгу України»; 13. Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженому наказом Державного комітету України з питань житлово- комунального господарства від 23.09.2003 №154; 14. Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №826; 15. Методиці визначення відновної вартості об’єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.11.2008 №326; 16. Положенні про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженому наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11.11.2005 №160; 17. Правилах утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105; 18. Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженому наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 №193; 19. Методиці визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 №127; 20. Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045; 21. Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 №226; 22. Єдиних правилах ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198; 23. Технічних правилах ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94, затверджених Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству від 27.12.94; 24. Методичних рекомендаціях з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07.07.2008 №213; 25. Методичних рекомендаціях з організації роздільного збирання твердих побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 05.08.2008 №242; 26. Правилах надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070; 27. Методичних рекомендаціях з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово- комунального господарства України від 07.06.2010 №176; 28. Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373. 29. Методичних рекомендаціях щодо обліку зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України від 22.11.2006 №386; 30. Типових правилах благоустрою територій населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310; 31. Державних санітарних нормах та правилах утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195; 32. Наказі Міністерства охорони здоров’я від 19.06.1996 №173 «Про затвердження державних санітарних правил планування та забудови територій»; 33. Правилах пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697; 34. Правилах будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279; 35. Правилах утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207; 36. Інших законодавчих та підзаконних нормативно-правових актах, які регулюють правові відносини у сфері благоустрою. У випадку прийняття нових законодавчих або підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін або доповнень до чинного законодавства України ці Правила застосовуються в частині, яка не суперечить законам України та підзаконним нормативно-правовим актам.

3. п. 4.2.10 Розділу 4 «Права та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері благоустрою міста Слов’янськ» викласти в наступній редакції: «обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби; забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил».У проекті Правил благоустрою території міста Слов’янськ не зазначено порядок встановлення, визначення балансоутримувача та місця розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів у районах приватної садибної забудови.

4. п. 7.2. після слів «дитячі майданчики» доповнити словами : «будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів (контейнерні майданчики), контейнери для сміття»

5. п. 7.3. після слів «належних до нього будівель, споруд» доповнити словами «та елементів зовнішнього благоустрою прибудинкової території»

6. п. 12.7. викласти в редакції відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195: «Власник контейнерів для зберігання побутових відходів зобов'язаний забезпечити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров'я України, у літній період року - не рідше одного разу на 10 діб, а в інші періоди року - не рідше одного разу на місяць»

7. Розділ 12 доповнити пунктами наступного змісту: 1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах міста здійснюються суб’єктами господарювання, які уповноважені на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на 19 надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.
2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.
3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:Закону України «Про відходи»; Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070; Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895;
пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373; Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195; Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013); інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами. 4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. 5. Підприємства, установи, організації, фізичні – особи підприємці, громадяни зобов’язані укладати договори зі спеціалізованими підприємствами (офіційними виконавцями послуг) на вивезення побутових відходів, а також на вивезення рідких побутових відходів, за умови відсутності підключення до центральних мереж водовідведення. 6. Вивіз будівельних та великогабаритних відходів підприємствами, установами, організаціями, фізичними – особами підприємцями, громадянами повинен здійснюватися самостійно шляхом укладання договору на вивіз та захоронення відходів на полігоні зі спеціалізованим підприємством, або укладати окремі договори зі спеціалізованим підприємством (виконавцями послуг) на вивіз будівельних та великогабаритних відходів. 7. Контейнери для сміття встановлюються на спеціально обладнаних майданчиках власником або балансоутримувачем цих майданчиків. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні мати тверде покриття (бетон чи асфальт), мати вільний доступ, бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним для під'їзду спеціального транспорту, а також огороджені з трьох сторін. Кількість майданчиків та контейнерів на них повинна відповідати нормам накопичення.
8. Забороняється встановлення будь-яких перешкод, які обмежують рух автотранспорту на прибудинкових територіях до контейнерних майданчиків без погодження з уповноваженими підрозділом Національної поліції, власником дороги, або уповноваженого ним органом. 9. Забороняється перевезення автомобільним транспортом будівельних, сипучих матеріалів, листя, гілок тощо без накриття тентом, який запобігає засміченню доріг, вулиць та прилеглих до них територій. 10. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території міста, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях.11. Забороняється захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, великогабаритними, ремонтними, побутовими відходами, відходами виробництва, накопичення снігу та льоду, столами, лотками, ящиками, мішками, ялинками тощо. 12. Забороняється спалювати листя, гілки, всі види відходів та вторинної сировини на території міста та сміттєзбірниках. 13. Забороняється викидати трупи домашніх тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).» (текст оригіналу).

Зауваження комунального підприємства Слов’янської міської ради «АТП 052814» однакові.

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень

Законодавство у сфері благоустрою населених пунктів у відповідності до ст.4 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» складається з вищезазначеного закону, інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.

Більшість запропонованих пунктів Водоп’яновим Костянтином Миколайовичем та КП «АТП 052814»

1. Розділ 1 доповнено пунктом 1.8 Фінансування заходів із благоустрою території міста Слов’янськ здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою території міста Слов’янськ здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

2. Щодо виключення пункту 1.6 з розділу 1 та включення переліку законодавчих та нормативно-правових актів повідомляємо, що нормативно-правові акти постійно змінюються, оновлюються та доповнюються. В пункті вказано, що Правила діють на підставі нормативно-правових актів, що діють на території України.

3. Щодо виправлення пункту 4.2.10 розділу 4: пункт викладено в наступній редакції: Забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами, забезпечувати належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів, яка визначається укладеним договором з виконавцем послуг з вивезення відходів.

4. Пункт 7.2 розділу 7 викладено в наступній редакції: Обов’язковими елементами зовнішнього благоустрою прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку є засоби та обладнання зовнішнього освітлення, лавки та урни, які розмішують перед входом до будинку, внутрішньоквартальні проїзди з місцями паркування автотранспорту мешканців будинку, тротуари, газони, квітники, зелені насадження, дитячі майданчики, споруди системи збирання і вивезення відходів.

5. Пункт 7.3. Розділу 7 викладено в наступній редакції: 7.3. Утримання в належному стані прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд та елементів зовнішнього благоустрою проводиться власником (співвласниками), балансоутримувачем цього будинку або суб’єктом господарювання, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

6. Щодо пункту 12.7 розділу 12. На теперішній час КП «АТП 052814» розпочато процедуру перегляду тарифів на послугу вивезення ТПВ. До складу тарифів включено витрати на миття та дезінсекцію контейнерів.

7. Щодо доповнення розділу 12 новими пунктами повідомляємо наступне.
Запропоновані пункти 1, 2, 3, 4, 12 враховані, хоча пунктом 12.16 передбачено збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи», відповідних нормативно-правових актів.

Щодо пунктів 6 та 7 передбачені іншими нормативно-правовими актами.
Щодо 5 пункту - розділ 12 доповнено пунктом 12.18: суб’єкти господарювання та громадяни зобов’язані укладати договори про надання послуг з поводження з побутовими відходами з суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах (виконавцем послуг).

Щодо 8, 9, 10, 11 запропонованих пунктів повідомляємо, що в проекті Правил благоустрою території міста Слов’янськ дані пункти викладені в іншій формі.

Щодо 12 пункту повідомляємо, що запропонований пункт передбачений проектом Правил утримання домашніх тварин.


6. Інформація про рішення, прийняте за результатами обговорення

За результатами електронних консультацій з громадськістю щодо проекту рішення виконкому Слов’янської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Слов’янськ» отримані коментарі Водоп’янова Костянтина Миколайовича та КП «АТП 052814». За результатами розгляду коментарії частково враховані, прийнято рішення винести на розгляд Слов’янської міської ради даний проект рішення з урахуванням змін та доповнень.


710Версія для друкуНадіслати
Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
АктуальноРозсилка новин

Введите Ваш e-mail:

пошук
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua
Статистика