Офіційний сайт (портал) Слов’янської міської ради

Версія для друку

Управління міської ради

Фінансове управління Слов’янської міської ради

Начальник

Ковальов Ігор Григорович

Основні функції:

 • організує та здійснює функції по складанню, виконанню міського бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами міського бюджету відповідно до законодавства України;
 • у процесі виконання міського бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету;
 • на підставі відповідних розрахунків складає проект міського бюджету і подає його на розгляд виконавчому комітету для подальшого затвердження міською радою;
 • підготовлює пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста;
 • розробляє пропозиції щодо удосконалення діючих методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
 • розробляє та готує проекти нормативно-правових та інших актів місцевого значення: рішення міської ради, рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови та інші документи в межах завдань та функцій, визначених Положенням фінансового управління. 

Телефон

62-12-31, 2-51-51


Управління містобудування та архітектури

Начальник управління

Руденко Сергій Іванович

Основні функції

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Слов’янської міської ради;
 • забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
 • координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду;
 • приймання участі у створенні проектів програм економічного і соціального розвитку території міста;
 • надання адміністративних послуг в межах повноважень;
 • організація ведення містобудівного кадастру в межах міста, забезпечення з цією метою проведення виконавчих зйомок для забудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних та картографічних матеріалів міста.

Телефон

2-51-41, 2-14-00, 62-12-29


Управління економічного та інвестиційного розвитку

Начальник

Сміренський Віктор Вікторович

Основними завданнями управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності, енергоефективності та енергозбереження, державної регуляторної політики, розвиток територій, налагодження зовнішніх відносин, сприяння розвитку підприємництва, курорту і туризму на території Слов’янської міської ради.

Основні функції

 • розробляє проект програми економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий період, проект стратегії розвитку міста на довгостроковий період та здійснює моніторинг їх виконання;
 • розробляє проекти місцевих програм розвитку курортно-туристичного комплексу, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва, плани дій сталого енергетичного розвитку та вживає заходів щодо їх виконання;
 • реалізує державну регуляторну політику;
 • здійснює моніторинг та аналіз споживання енергоресурсів підприємствами, організаціями, установами комунальної власності;
 • організовує роботу із залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, кредитних ресурсів, грантів для розвитку інфраструктури міста, здійснює постійний моніторинг доступних джерел залучення грантів та коштів міжнародної технічної допомоги;
 • співпрацює з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, іншими установами та організаціями, з питань отримання грантів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів у сфері сталого розвитку міста;
 • сприяє якісному представленню міста, його інвестиційних та ділових можливостей на різноманітних регіональних, всеукраїнських та міжнародних заходах (конференціях, виставках тощо).

Телефон

2-47-95


Управління житлово-комунального господарства

Начальник

Башкаєв Володимир Геннадійович

Основні функції

 • реалізація державної політики щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань водо- і теплопостачання, водовідведення, міського електро- та автомобільного пасажирського транспорту, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міста, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт для населення, соціально-побутових і виробничих споживачів усіх форм власності;
 • участь в розробці проектів програм економічного і соціального розвитку міста, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпечення житлово-комунальними послугами, в поліпшенні їх якості, в тому числі охорони навколишнього середовища, енергозбереження.

Телефон

2-01-78


Управління комунальної власності

Начальник

Скиба Людмила Олександрівна

Основні функції 

 • управління майном комунальної власності територіальної громади;
 • контроль за станом ведення бухгалтерського обліку і звітності підприємств, установ, організацій комунальної власності;
 • облік житлового фонду та нежитлових приміщень (оренда), що знаходяться на балансі підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади;
 • приватизація майна комунальної власності;
 • здача в оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств

Телефон

2-14-64

Email

kommun@slavrada.gov.ua

 

Юридичне управління

Начальник

 Усіченко Наталія Миколаївна

Основні функції: 

 • перевіряє на відповідність законодавству проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень, інших актів, надає письмові висновки з пропозиціями щодо законного вирішення відповідних питань; 
 • організовує претензійно-позовну роботу, представляє інтереси виконавчого комітету та міської ради в судах,
  інших органах при розгляді правових питань;
 • веде інформаційно-довідкову роботу, надає консультативну допомогу з правових питань.
 • надає разом з відповідними службами первинну правову допомогу з питань діяльності міської ради;
 • здійснює розгляд звернень громадян, юридичних осіб, звернень та запитів депутатів міської ради та народних депутатів України.

Телефон

62-13-77

 

Управління соціального захисту населення

Начальник

Альохіна Олена Євгенівна

Основні функції

 • організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, та пільг передбачених діючим законодавством;
 • здійснює призначення та виплату державної соціальної допомоги згідно чинного законодавства:
  • державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, а також інших видів державної допомоги;
  • проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
  • здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;
  • формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;
  • проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;
  • організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг, розгляд заяв, та прийняття рішень відповідно до діючого законодавства України;
  • надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг, у тому числі шляхом організації роботи «мобільного соціального офісу»;
  • організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;
 • організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
 • організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, учасникам АТО, ветеранам війни та праці, та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
 • здійснює оформлення та видачу довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;
 • здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;
 • здійснює на території Слов’янської міської ради контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством. 

Телефон

62-23-75


© 2005 - 2019 Слов’янська міська рада // Використання матеріалів - тільки з посиланням на сайт www.slavrada.gov.ua