Офіційний вебсайт (портал) Слов’янської міської ВЦА, Слов’янської міської ради

Версія для друку

Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами і на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Слов'янська міська рада є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі реалізації нею, її виконавчими органами своїх повноважень і виконання обов'язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні міської ради та її виконавчих органів.
Надання публічної інформації Слов'янською міською радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Інформаційний запит може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Інформаційний запит Ви можете направити

  • письмово: 84100, м.Слов'янськ, пл.Соборна, 2, Слов'янська міська рада (на конверті вказати «Публічна інформація»)
  • усно: телефон (06262) 2-11-20,
  • факсом: (06262) 2-11-20
  • електронною поштою: public@slavrada.gov.ua
  • через відповідну форму з офіційного сайта міської ради - для фізичної особи або для юридичної особи.
  • заповнивши форму затвердженого зразка в каб.212 адмінприміщення міської ради (пл.Соборна, 2)

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити::

  • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових інформаційних запитів особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту (форма, зразок заповнення).

Відповідь на інформаційний запит надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо інформаційний запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження терміну розпорядник інформації повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. 

У разі, якщо задоволення інформаційного запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк згідно рішення виконавчого комітету від 20.05.2015 №285.

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в Слов'янській міській раді затверджено розпорядженням Слов'янського міського голови від 04.07.2011 №263-р.

Перелік документів, що знаходяться у володінні Слов'янської міської ради та містять публічну інформацію, затверджений розпорядженням Слов'янського міського голови від 06.10.2011 №387-р.

Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом у Слов’янській міській раді затверджено розпорядженням Слов'янського міського голови від 03.09.2019 №285-р


Список посадових осіб,
відповідальних за організацію доступу до публічної інформації

Найменування виконавчого органу
ПІБ
Телефон
Архівний відділ
Зайцева Тетяна Петрівна
2-14-46
Архівний відділ
Тертишна Ірина Миколаївна
2-55-94
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Давидова Інна Іванівна
2-51-54
Відділ ведення державного реєстру виборців
Мельникович Олена Геннадіївна
2-68-34
Відділ державного архітектурно-будівельного контролю
Тимченко Любов Леонідівна
-
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
Мицько Наталія Сергіївна
62-12-45
Відділ екології та природних ресурсів
Кудріна Ольга Володимирівна
2-03-16
Відділ з ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб
Ткаченко Оксана Миколаївна
2-13-75
Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Сергієнко Оксана Володимирівна
2-94-01
Відділ з питань внутрішньої політики
Антоненко Олена Миколаївна
62-13-09
Відділ з питань внутрішньої політики
Кравченко Дмитро Валерійович
62-13-09
Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи
Нікулеско Сергій Борисович
62-15-07
Відділ інформаційного забезпечення
Самохвалов Вячеслав Миколайович
2-79-93
Відділ кадрової роботи
Бодак Марина Іванівна
2-53-22
Відділ культури
Гусейнова Оксана Володимирівна
-
Відділ освіти
Валковська Тетяна Миколаїван
2-54-91
Відділ освіти
Хохлова марина Володимирівна
2-51-30
Відділ охорони здоров'я
Джим Олена Юріївна
2-39-50
Відділ охорони здоров'я
Пархоменко Анна Юріївна
-
Відділ охорони здоров'я
Шаульська Олена Володимирівна
-
Відділ по обліку та розподілу житлової площі
Стешенко Ганна Володимирівна
2-56-86
Відділ по роботі із зверненнями громадян
Куля Марина Анатоліївна
2-11-20
Відділ раціонального використання земельних ресурсів
Каліберда Михайло Миколайович
2-18-68
Відділ торгівлі і захисту прав споживачів
Яковенко Олег Георгійович
2-63-04
Відділ транспорту та зв'язку
Макієнко Римма Вікторівна
66-41-31
Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту
Міщенко Олександр Миколайович
2-76-50
Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту
Юлдашев Артем Алішерович
-
Інспекція міської ради з благоустрою
Зуєв Гліб Ігорович
2-43-22
Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Бондаренко Юлія Олександрівна
-
Прес-служба
Звегіна Інна Сергіївна
-
Служба у справах дітей
Костіна Ольга Вікторівна
2-21-25
Управління економіки та інвестиційного розвитку
Сміренський Віктор Вікторович
2-41-41
Управління економічного та інвестиційного розвитку
Касьянова Оксана Василівна
-
Управління економічного та інвестиційного розвитку
Корчма Олександр Володимирович
-
Управління економічного та інвестиційного розвитку
Чернецька Ірина Іванівна
-
Управління житлово-комунального господарства
Святкіна Ірина Володимирівна
2-73-91
Управління комунальної власності
Лічинська Ольга Олександрівна
2-04-34
Управління комунальної власності
Молодюк Ірина Вікторівна
2-55-84
Управління соціального захисту населення
Амеліна Світлана Володимирівна
-
Управління соціального захисту населення
Луговий Максим Володимирович
-
Фінансове управління
Андрієвська Ганна Валеріївна
-
Фінансове управління
Мизенко Ірина Тихонівна
-
Фінансове управління
Старков Микола Олександрович
-
Фінансове управління
Щиголь Ірина Іванівна
-
Центр надання адміністративних послуг
Світличний Дмитро Валерійович
2-34-81
Юридичне управління
Тищенко Олексій Сергійович
62-13-77


Кількість запитів на публічну інформацію,
отриманих Слов'янською міською радою
за період з 10.05.2011 по 31.08.2021
 

Загальна кількість
Заявник
Форма надходження запитів
Юридичні особи
Фізичні особи
Об’єднання громадян без створення юридичної особи
Особистий прийом
Нарочно
Телефон
Факс
e-mail
Пошта
Оформлено посадовою особою на вимогу запитувача
1692
601
947
144
2
354
1
4
1062
267
2

 

Результати розгляду
Запитів задоволено
Надіслано за належністю
Відмовлено
На виконанні
1602
78
11
1

© 2005 - 2021 Слов’янська міська ВЦА // Використання матеріалів - тільки з посиланням на сайт www.slavrada.gov.ua