Офіційний сайт (портал) Слов’янської міської ради

Версія для друку

Документи

Наказ управління комунальної власності від 27.05.2016 № 29
Оприлюднено 27.05.2016

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НАКАЗ
 

від 27 травня 2016р. №29
м.Слов’янськ

Про проведення перевірки, передбаченої 
Законом України “Про очищення влади”
в управлінні комунальної власності
Слов’янської міської ради


Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р, керуючись розпорядженням міського голови від 24.05.2016р.№133 “Про проведення перевірки, передбаченої Законом України ”Про очищення влади” у Слов’янській міській раді: 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” стосовно:

- начальників відділів та головного спеціаліста управління комунальної власності визначивши 30 травня 2016 року днем початку проведення перевірки.

2. Визначити начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та використання майна комунальної власності, головного бухгалтера (Лисакова) відповідальним за проведення перевірки щодо начальників відділів та головного спеціаліста управління комунальної власності Слов’янської міської ради.

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, звітності та використання майна комунальної власності, головному бухгалтеру Лисаковій Н.М. забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради цього наказу про проведення перевірки в день його видання та довести до відома всіх посадових осіб управління комунальної власності, які підлягають перевірці достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці (знаходяться у відрядженні, у щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках для догляду за дитиною, відсутні у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

4. Всім посадовим особам, що підлягають перевірці (додаток 1) у десятиденний строк з дня початку її проведення подати :
- власноручно написану заяву про те, що до нього (неї) не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” та про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за встановленою формою;
- копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, складеною за формою, що встановлена Законом України «Про запобігання корупції»;
- копію сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
- копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку ,звітності та використання майна комунальної власності, головному бухгалтеру (Лисакова) протягом трьох днів після одержання відповідної заяви від посадових осіб забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Слов’янської міської ради:
1) повідомлення про початок проходження перевірки особою;
2) копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

6. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, звітності та використання майна комунальної власності, головному бухгалтеру (Лисакова) не пізніше як на третій день після надходження від посадової особи заяви, щодо незастосування заборон до особи, яка підлягає перевірці, отримати витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» та забезпечити оформлення і надіслання запитів встановленої форми у відповідні органи, що здійснюють перевірку. Одночасно надіслати в паперовій формі Головному територіальному управлінню юстиції у Донецькій області повідомлення про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

7. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, звітності та використання майна комунальної власності, головному бухгалтеру (Лисакова) протягом трьох днів після надходження результатів перевірки відносно працівників управління, підготувати підсумкову довідку за результатами перевірки відносно кожної особи та розмістити її на офіційному веб-сайті Слов’янської міської ради.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник управління                                                                                  А.В.Чичкан


© 2005 - 2019 Слов’янська міська рада // Використання матеріалів - тільки з посиланням на сайт www.slavrada.gov.ua