Офіційний сайт (портал) Слов’янської міської ради

Версія для друку

Документи

Рішення виконавчого комітету від 20.09.2017 № 613
Оприлюднено 25.09.2017

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я 

Від 20.09.2017 №613
м. Слов’янськ

Про влаштування до прийомної сім’ї
(інформація конфіденційна)
на виховання та спільне проживання дітей
(інформація конфіденційна)

Виконкомом Слов’янської міської ради розглянуто заяву та надані документи громадянами України (інформація конфіденційна), які зареєстровані за адресою: (інформація конфіденційна), про влаштування до їх прийомної сім’ї на виховання та спільне проживання дітей, (інформація конфіденційна).
Встановлено, що (інформація конфіденційна), має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, в зв’язку з тим, що мати, (інформація конфіденційна) засуджена до позбавлення волі строком на 7 років (Вирок Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 23.12.2016 року №1-кп/243/121/2016, 243/11897/15-к), відомості про батька дитини, (інформація конфіденційна), внесені відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного Кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126,133,135 Сімейного Кодексу України від 14.05.2016 року №00016648043, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м.Слов’янську Слов’янського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області).
Дитина, (інформація конфіденційна), перебуває в КУОЗ «Краматорський дитячий будинок «Антошка», має всі правові підстави для передачі його на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї.
Встановлено, що (інформація конфіденційна) має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, в зв’язку з тим, що мати, (інформація конфіденційна), засуджена до позбавлення волі строком на 7 років (Вирок Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 23.12.2016 року №1-кп/243/121/2016, 243/11897/15-к), відомості про батька дитини, (інформація конфіденційна) внесені відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного Кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно ч.1 ст.135 Сімейного Кодексу України від 13.08.2015 року №00015694446, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м.Слов’янську реєстраційної служби Слов’янського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області).
Дитина, (інформація конфіденційна), перебуває в Краматорському дошкільному дитячому будинку №3 «Гайок» Донецької обласної ради, має всі правові підстави для передачі її на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї.
(інформація конфіденційна) мешкають у власному впорядкованому будинку за адресою: (інформація конфіденційна), матеріально забезпечені, до кримінальної відповідальності не притягувались, засудженими не значаться, у розшуку не перебувають, стан їх здоров’я відповідає вимогам, які пред’являються до прийомних батьків. Подружжя перебуває у шлюбі з 22.06.2002 року, проживають разом. Психологічний мікроклімат в родині сприяє розвитку потенціалу дітей, панує доброзичливість, взаємоповага, любов. Стосунки між батьками та дітьми дружні та довірливі. Родина має добрий рівень виховного потенціалу та позитивний досвід виховання двох прийомних дітей та двох рідних дітей.
Враховуючи рекомендації Слов’янського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, висновок служби у справах дітей Слов’янської міської ради про наявність умов для поповнення прийомної сім’ї, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини від 09.08.2017 року, з метою захисту прав та законних інтересів дитини, керуючись ст.ст.256-1, 256-2, 256-3, 256-4 Сімейного кодексу України, ст.25 Закону України “Про охорону дитинства”, ст.ст.3, 6 Закону України “Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року №565 “Про затвердження Положення про прийомні сімьї», ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Слов’янської міської ради

В И Р І Ш У Є:

1. Передати з 22.09.2017 року на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї (інформація конфіденційна), які мешкають за адресою: (інформація конфіденційна), малолітніх дітей: (інформація конфіденційна).
2. Покласти на прийомних батьків (інформація конфіденційна) персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток дитини, навчання, створення належних умов для розвитку їх природних здібностей, підготовку дітей до самостійного життя та праці.
3. Службі у справах дітей Слов’янської міської ради (Соколова):
3.1 Підготувати договір про влаштування дітей до прийомної сім’ї на виховання та спільне проживання.
3.2 Надати прийомним батькам документи на дітей.
3.3 Здійснювати комплексний контроль за виконанням умов договору, умовами проживання, вихованням прийомних дітей в сім’ї.
3.4 Готувати щорічно до 23 вересня звіт про стан утримання та розвитку дітей в прийомній сім’ї.
4. Слов’янському міському центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді (Павлова):
4.1 Закріпити за сім’єю соціального працівника.
4.2 Видати наказ про призначення відповідальної особи та конкретних заходів щодо здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у прийомній сім’ї.
4.3 Забезпечити здійснення соціального супроводу прийомної сім’ї, надання комплексу послуг спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї.
4.4 Забезпечити обмін щоквартально інформацією про стан здійснення соціального супроводження прийомної сім’ї та надавати службі у справах дітей Слов’янської міської ради щорічно до 12 вересня звіт про виконання плану соціального супроводу дитини та прийомної сім’ї.
5. Управлінню соціального захисту населення (Альохіна):
5.1 Здійснювати призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей і грошового забезпечення прийомним батькам у межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
5.2 Здійснювати виплати на дітей та грошове забезпечення прийомним батькам щомісяця до 20 числа.
6. Відділу охорони здоров’я Слов’янської міської ради (Джим):
6.1 Закріпити за прийомною дитиною дільничного сімейного лікаря.
6.2 Видати наказ про призначення відповідальної особи та конкретних заходів щодо здійснення контролю за умовами утримання дітей у прийомній сім’ї.
6.3 Забезпечити здійснення диспансерного нагляду за дитиною (по кожній окремо) та проходження нею двічі на рік медичного огляду.
6.4 Забезпечити обмін щоквартально інформацією про стан здоров’я дітей в прийомній сім’ї та надавати службі у справах дітей Слов’янської міської ради щорічно до 12 вересня звіт про стан здоров’я дитини, дотримання прийомними батьками рекомендацій лікаря.
7. Відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту (Міщенко) забезпечити щорічне оздоровлення дітей на пільгових умовах.
8. Відділу освіти Слов’янської міської ради (Рубльовський):
8.1 Забезпечити право на здобуття освіти прийомними дітьми, а у разі потреби забезпечити індивідуальне навчання.
8.2 Видати наказ про визначення відповідальної особи та конкретних заходів щодо здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у прийомній сім’ї.
8.3 Забезпечити обмін щоквартально інформацією про стан навчання та розвитку дитини (по кожній окремо) в прийомній сім’ї та надавати службі у справах дітей Слов’янської міської ради щорічно до 12 вересня звіт про рівень розвитку та знань дитини, наявність в сім’ї необхідних умов для здобуття освіти, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичне відвідування закладу освіти та своєчасність і якість виконання домашніх завдань, позашкільну зайнятість, участь прийомних батьків у вихованні дітей.
9. Начальнику фінансового управління Слов’янської міської ради (Ковальов) опрацювати пропозиції по джерелам фінансування прийомної сім’ї.
10. Рекомендувати Слов’янському відділу Головного управління Національної поліції України у Донецькій області (Альошин):
10.1 Видати наказ про визначення відповідальної особи та конкретних заходів щодо здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у прийомній сім’ї.
10.2 Забезпечити обмін щоквартально інформацією про стан захисту прав та законних інтересів дітей у прийомній сім’ї та надавати службі у справах дітей Слов’янської міської ради щорічно до 23 вересня звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку прийомних дітей та прийомних батьків, про вжиті профілактичні заходи.
11. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на службу у справах дітей Слов’янської міської ради (Соколова), контроль – на заступника міського голови Воропаєва В.М.


Міський голова                                                                                                 В.М. Лях


© 2005 - 2019 Слов’янська міська рада // Використання матеріалів - тільки з посиланням на сайт www.slavrada.gov.ua