Офіційний сайт (портал) Слов’янської міської ради

Версія для друку

Документи

Рішення виконавчого комітету  від 23.05.2018 № 336
Оприлюднено 24.05.2018

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23.05.2018 р. № 336
м. Слов’янськ

Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників
Слов’янської міської ради та її виконавчих органів


Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»(зі змінами та доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №614 «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці» , виконавчий комітет Слов’янської міської ради

ВИРІШУЄ:

1. Встановити схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів та службовців Слов’янської міської ради та її виконавчих органів відповідно до додатків №50, №51, №55 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 (із змінами та доповненнями) (додатки 1,2,3).

2. Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці: 

1) установлювати: 

а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до додатків №50, №51, №55 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 (із змінами та доповненнями); 

б)- заступникам керівника самостійного відділу, управління , посади яких не передбачені Постановою КМУ від 09.03.2006 №268 (із змінами та доповненнями), посадові оклади на 3 відсотки нижче передбаченого посадового окладу відповідного керівника ;
- заступникам керівника відділу, управління без права юридичної особи, посади яких не передбачені Постановою КМУ від 09.03.2006 №268 (із змінами та доповненнями), на 5 відсотків нижче передбаченого посадового окладу відповідного керівника;
- заступникам керівника структурного підрозділу самостійного відділу, управління, посади яких не передбачені Постановою КМУ від 09.03.2006 №268 (із змінами та доповненнями), на 5 відсотків нижче передбаченого посадового окладу відповідного керівника; 

в)- посадові оклади окремим керівним працівникам, а саме начальнику інспекції з благоустрою, ЦНАПу, прес-служби встановити на рівні посадового окладу начальника відділу, встановленого додатком 50 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 (із змінами та доповненнями) , начальнику служби у справах дітей, начальнику інспекції державного архітектурно-будівельного контролю встановити на рівні посадового окладу начальника самостійного управління, відділу, встановленого додатком 51 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 (із змінами та доповненнями), начальнику служби містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури встановити на рівні посадового окладу завідувача сектором, встановленого додатком 50 останови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 (із змінами та доповненнями); 
- посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 (із змінами та доповненнями), встановити на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців;
- посадові оклади окремим працівникам, а саме керівнику господарської групи встановити на рівні посадового окладу завідувача господарства, встановленого додатком 55 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 (із змінами та доповненнями). 

г) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:
- керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років посадової особи місцевого самоврядування;
– службовцям – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;
- керівним працівникам, спеціалістам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) – у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;
д) спеціалістам і службовцям доплату:
- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
- за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу ( без врахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, в разі, коли працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником; 

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат в межах фонду преміювання , утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання. 

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально- побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам:
1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – у розмірі 10 відсотків посадового окладу;
2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;
3) надбавку за почесне звання «заслужений» – у розмірі 5 відсотків посадового окладу.
Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням;
4) надбавку за вислугу років посадовим особам місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 – 25, понад 20 – 30, понад 25 – 40 відсотків.

4. Встановлення окладу, надбавок, надання матеріальної допомоги міському голові, заступникам міського голови, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету здійснюється у порядку та розмірі, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 (із змінами та доповненнями), у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається міською радою.

5. Оплату праці працівників Слов’янської міської ради та її виконавчих органів, посадові оклади яких встановлюються в залежності від груп по оплаті праці, проводити відповідно до ІІ групи за оплатою праці визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №614 «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці» (із змінами).

6. Видатки, пов’язані з набранням чинності даного рішення, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання відповідних органів.

7. Умови оплати праці, затверджені цим рішенням, застосовуються з 18 травня 2018 року.

8. Рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради від 22.12.2015 р. №678 «Про упорядкування структури та умови оплати праці працівників Слов’янської міської ради та її виконавчих органів», від 21.06.2017 р. №443 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради від 22.12.2015 р. №678 «Про упорядкування структури та умови оплати праці працівників Слов’янської міської ради та її виконавчих органів» визнати такими, що втратило чинність.

9. Головним розпорядникам бюджетних коштів привести штатний розпис у відповідність до даного рішення.


Міський голова                                                                                               В.М.Лях

© 2005 - 2019 Слов’янська міська рада // Використання матеріалів - тільки з посиланням на сайт www.slavrada.gov.ua