Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Об’яви
Заява про наміри Управління ЖКГ Слов’янської міської ради  [24 липня 2019  10:11]

1 Інвестор (замовник):  Управління ЖКГ Слов’янської міської ради поштова і електронна адреса:  юридична адреса підприємства: 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, пл. Соборна, 3, 03364636@mail.gov.ua 

2 Місце розташування майданчиків, (трас) будівництва (варіанти):   вул. Новий Побут, м Слов'янськ Донецька обл.

3 Характеристика діяльності (об’єкта):   Об’єкт проектування – Будівництво модульної котельні по вул. Новий Побут м. Слов’янськ. Коригування. (орієнтовно за об’єктами-аналогами,  належить до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку належність до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу)

Технічні і технологічні дані:  продукцією котельні являється теплова енергія; загальна встановлена потужність (види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації) після будівництва, складатиме 1,674 МВт; термін експлуатації котлів не менш 15 років

4 Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:  Забезпечення тепловою енергією житлових будинків і виробничих приміщень житлового району в м. Слов'янськ, підвищення ефективності роботи обладнання, підвищення рівня пожежної безпеки, зниження рівня забруднення навколишнього середовища.

5 Потреби в ресурсах при будівництві і експлуатації:  ‑ земельні – земельна ділянка, відведена під будівництво – 480 м2; (площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)   ‑ сировинних – матеріали, сировину на виробничому майданчику, в котельні   використовувати не планується; (види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання) 
  ‑ енергетичних (електроенергія, паливо, тепло): (види, обсяги, джерела) 

а) електроенергія - для технологічних потреб та освітлення – від існуючих електромереж у кількості 28,13 тис. кВт·ч; 

б) паливо – в якості палива для котлів, які встановлюються в котельні, проектом передбачається природний газ в об’ємі 256,285 тис. м3; 

в) тепло - для опалення приміщень котельні – від котлів, які встановлюються в котельні  ‑ водних – від існуючої водопровідної мережі для підпитки технологічної системи у кількості 0,53 м3;
(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)  ‑ трудових – без постійної присутності персоналу, в автоматичному режимі.

6 Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації):  транспорт підрядних організацій, власний транспорт

7 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: об’єкт проектування відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні, і містобудівні обмеження наведені в діючих державних екологічних нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних правилах. Данні норми та правила враховані проектом. Яких-небудь додаткових обмежень для будівництва і функціонування об’єкта що розглядається, не передбачено.

8 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території по варіантам:   необхідна еколого-інженерна підготовка проведена розробкою частини проекту ОВНС

9 Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: клімат и мікроклімат   практичного впливу на клімат об’єкт проектування не окаже, передумов к утворенню  мікроклімату в районі розміщення об’єкта немає;  повітряне середовище:  об’єкт проектування окаже наступні види впливів на повітряне середовище: ‑  фізико-хімічний вплив (викид в атмосферу забруднюючих речовин у вигляді аерозолів) -  відсутній; ‑  хімічний вплив (викид в атмосферу забруднюючих речовин у вигляді газів і парів) -  в межах нормативних показників.

Відповідно до діючих в Україні нормам і правил пожежної безпеки, проектом   передбачені рішення, які забезпечують пожежну безпеку об’єкта проектування при   виконання вимог проекту, а при виникненні аварійної ситуації проектом передбачені   всі нормативні заходи для локалізації та швидкої ліквідації пожежі. 

 • Шумовий вплив - в межах нормативних показників; 
 • Кількість тепла, що викидається, не може оказати суттєвого впливу на стан навколишнього середовища; 
 • Вплив від джерел ультразвуку - відсутній; 
 • Вплив від іонізуючого та радіаційного випромінювання – відсутній;
 • Електромагнітний вплив – в межах нормативних показників;
 • Ееологічне середовище:  об’єкт проектування впливу на геологічне середовище не окаже;
 • Водне середовище: будівництво котельні не приведе до змін у водне середовище.Об’єкт проектування безпосереднього впливу на водне середовище не окаже (водопостачання забезпечує інша Юридична особа, стоки передаються іншій юридичній особі);
 • Грунти: об’єкт проектування впливу на ґрунти не окаже;
 • Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: об’єкт проектування впливу на рослинний і тваринний світ не окаже;
 • Навколишнє соціальне середовище (населення):  об’єкт проектування окаже позитивний вплив на навколишнє соціальне середовище;
 • Навколишнє техногенне середовище:  об’єкт проектування впливу на навколишнє техногенне середовище не окаже.

10 Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, зне­шкодження або безпечного захоронення:   передбачений проектом комплекс заходів поводження з відходами впливатиме на навколишнє середовище в межах, допустимих нормативними документами.

11 Обсяг виконання ОВНС:  ‑ в обсягу, регламентованому ДБН А.2.2-1-2003

11 Участь громадськості:

12 Участь громадськості: З матеріалами проекту ОВНС можна ознайомитися за адресою: 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, пл. Соборна, 3, 03364636@mail.gov.ua +38(095)5637522 з 930 до 1600. (адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій) 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом 30 днів з моменту опублікування Заяви про наміри до виконкому Слов'янської міської ради за адресою: 84122, Донецька область, м.Слов'янськ, Соборна площа, 2. Тел. (06262) 3-32-05.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Об’єкт проектування – Будівництво модульної котельні по вул. Новий Побут м. Слов’янськ. Коригування. 

Замовник: Управління ЖКГ Слов’янської міської ради. 

Проектувальник: ТОВ «ТЕХЕКС-ГАЗ»
Проектом передбачається встановлення блочно-модульної котельні «КБМТ-1,674» (паливо – природний газ) повного заводського виготовлення згідно з ТУ У 25.2-34630463-002:2013 з встановленням двох водогрійних газових котлів моделі «RTQ 837» фірми «Riello» (Італія) тепловою потужністю 0,837 МВт (0,71969 Гкал/год.) кожен. 

Котельня призначена для забезпечення тепловою енергією житлових будинків і виробничих приміщень житлового району в м. Слов'янськ. Система опалення - закрита, залежна. 

У котельні передбачається вироблення теплової енергії, а також приготування теплоносія з параметрами по температурному графіку 95-70 °С. 

Проектом передбачені оптимальні проектні, екологічні та технологічні рішення. 

Альтернативних рішень проектом не передбачається. 

За характером розподілу всіх негативних факторів, визначено вплив забруднюючих речовин на атмосферне повітря.
Перелік джерел викидів: 

 • на період експлуатації - 1 димова труба від котлів; 
 • на період будівництва - викиди від роботи автотранспорту (двигунів внутрішнього згоряння), переносного поста зварювання металів, лакофарбування, вантажно-розвантажувальних робіт.

Викиди в атмосферне повітря на момент експлуатації: діоксид азоту, оксид вуглецю, метан, діоксид вуглецю, діазоту оксид, ртуть металева. 

Викиди в атмосферне повітря на момент виконання будівельно-монтажних робіт: оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки (сірчаний ангідрид), сажа, вуглеводні С12-С19, бенз (а) пірен, аміак, НМЛОС, марганець та його сполуки, заліза оксид, пил неорганічний, що містить SiO2 (20 - 70%), фториди, фтористий водень, ксилол, толуол, бутилацетат, ацетон, Сольвент нафта, суспендовані частинки недиференційовані за складом. 

Згідно проведених розрахунків розсіювання забруднюючих атмосферу речовин від планованої діяльності на момент експлуатації, перевищень санітарних норм – немає, як в розрахункових точках (житлова забудова), так і по всьому розрахунковому прямокутнику. Викиди забруднюючих речовин - в межах норм. Ризик появи негативних ефектів, що розглядаються визначений як малий, коефіцієнт небезпеки (HQ) менше одиниці <1. 1Шум - в межах норм. 

Геологічне середовище: 

Особливості геологічних умов, які сприяють інтенсивності зростання планованої діяльності на навколишнє середовище - відсутні.
Водне середовище: Впливу на водне середовище - немає. Скиди стічних вод у водні об'єкти проектом не передбачаються. Заходи щодо запобігання негативного впливу на поверхневі і підземні води - не передбачаються.

Грунт: 

Санітарний стан земельної ділянки задовільний. Для запобігання забруднення ґрунту відходи повинні збиратися в металевих контейнерах, зберігатися відповідно до класу небезпеки та своєчасно вилучатися з території. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти. Діяльність проектованого об'єкта не буде надавати негативного впливу на рослинний і тваринний світ, так викиди забруднюючих речовин від джерел незначні, стічні води не утворюються і не скидаються у водні об'єкти. 

На місце існування, шляхи міграції тварин і птахів експлуатація об'єкта шкідливого впливу не матиме. 

Зобов'язання Замовника щодо здійснюваних проектних рішень 

Керуючись положеннями та нормами чинного природоохоронного, санітарного і містобудівного законодавства України, Замовник проекту – Управління ЖКГ Слов’янської міської ради, зобов’язується:

 • у питаннях здійснення процедур погодження, експертизи та затвердження проекту зобов'язується діяти в порядку, встановленому Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • гарантує контроль реалізації повного обсягу проектних рішень у відповідності з проектними регламентами виробництва робіт, а також виконання всіх захисних, відновлювальних, компенсаційних і ресурсозберігаючих заходів, передбачених проектом; 
 • отримати дозвіл на викиди на джерело викидів № 1, що планується будувати;
 • при виникненні в процесі реалізації проекту непередбачених негативних впливів на навколишнє природне середовище, умови проживання населення, функціонування будівель, споруд і комунікацій, зобов'язується організувати і контролювати негайну і повну ліквідацію їх наслідків, а також компенсувати завдані збитки.

661Версія для друкуНадіслати
Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально

Розсилка новин

Введите Ваш e-mail:

пошук
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua
Статистика