Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Об’яви
Довідка про консультації [19 листопада 2020  11:39]

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ
з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території багатоповерхової забудови по вул. Торська, 48, 50, 52 у м. Слов’янську 

№ з/п
Уповноважений орган
Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якого висловлено зауваження (пропозиції)
Зауваження/ пропозиція
Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково)
Обґрунтування*
До проекту ДДП
1.
Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації
Склад та зміст детального плану території
Відсутність розділу «Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини»
Враховано частково
Проектні рішення відображені в графічній частині ДДП у відповідності до завдання на розроблення.
Техніко-економічні показники доповнені даними щодо висотності забудови.
 
 
Склад та зміст детального плану території
Відсутність розділу «Житловий фонд та розселення»
Не враховано
Інформація наведена в п.6 пояснювальної записки
 
 
Склад та зміст детального плану території
Відсутність розділу «Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору»
Не враховано
Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору наведена на арк.4 графічної частини
 
 
Склад та зміст детального плану території
Відсутність розділу «Комплексний благоустрій та озеленення території»
Не враховано
Проектні рішення з благоустрою та озеленення території наведена на арк.3 графічної частини
 
 
Склад та зміст детального плану території
Відсутність розділу «Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища»
Не враховано
До містобудівних заходів щодо поліпшення стану природного середовища відносяться заходи, наведені в розділі11.8 пояснювальної записки (звіт про стратегічну екологічну оцінку)
 
 
Склад та зміст детального плану території
Не надано заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років відповідно до п.6 ДБН Б.1.1-14:2012
Не враховано
Заходи щодо реалізації ДПТ передбачаються в один етап (від 3 до 7 років)
 
 
Склад та зміст детального плану території
Не надано перелік вихідних даних у відповідності до п.6 ДБН Б.1.1-14:2012
Не враховано
Вихідні дані наведено у Змісті ДПТ
 
 
Склад та зміст детального плану території
В п.2 не надано інформацію щодо стану навколишнього середовища
Не враховано
Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану наведені в розділі 11.3. пояснювальної записки (звіт про стратегічну екологічну оцінку)
До звіту про СЕО
 
 
Розділ 11. Звіт про стратегічну екологічну оцінку
В розділі 11.1 Звіту не зазначено яким саме цілям та завданням перелічених документів державного планування відповідає даний детальний план.
В розділі 11.2 наявне посилання на стратегію розвитку Донецької області до 2020 року, слід зазначити, що наразі затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 №147/5-20 «Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року»
Враховано частково
Головна мета розроблення ДПТ наведена в розділі 11.2 пояснювальної записки (звіт про стратегічну екологічну оцінку).
 
 
 
Розділ 11. Звіт про стратегічну екологічну оцінку
В розділі 11.4 не наведено інформацію щодо характеристики стану довкілля, умов життєдіяльності населення, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень). Натомість наведено загальну інформацію стосовно здоров’я та життєдіяльності населення, що не дає можливості оцінити подальший вплив проекту документу державного планування
Не враховано
У розділі 11.3 надано вичерпна інформація стосовно стану довкілля регіону в цілому та стосовно кожного аспекту навколишнього природного середовища
 
 
Розділ 11. Звіт про стратегічну екологічну оцінку
В розділі 11.5 не зазначено екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією) та результатами досліджень.
Не враховано
Вплив на території з природоохоронним статусом відсутній
 
 
Розділ 11. Звіт про стратегічну екологічну оцінку
В розділі 11.6 не надано інформацію щодо зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосується документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування. Не вказано конвенції, ратифіковані Україною, які регулюють питання збереження біорізноманіття.
Не враховано
Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на державному рівні, зазначені у ряді законодавчих актів, таких як Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Водний, Земельний кодекси України та інші законодавчі акти у сфері охорони навколишнього середовища, умов яких необхідно дотримуватись при реалізації документа державного планування. Зобов’язання у сфері охорони довкілля на міжнародному рівні стосовно документа державного планування відсутні
 
 
Розділ 11. Звіт про стратегічну екологічну оцінку
Інформація наведена у розділі 11.7 звіту не відображає наслідків для довкілля, у тому числі здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко -, середньо -, та довгострокових (1,3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків та не дозволяє зробити відповідні висновки. Крім того, інформація наведена в даному розділі не відображає наявність/відсутність впливу на клімат у разі затвердження документа державного планування.
Враховано частково
Інформація наведена на короткостроковий період часу. Довгострокових вторинних, кумулятивних, синергічних наслідків не вбачається.
 
 
 
Розділ 11. Звіт про стратегічну екологічну оцінку
У розділі 11.8 у недостатньому обсязі наведено заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання проекту детального плану.
Крім того, інформація, що міститься в таблиці 1.8 розділу 11.8 суперечить інформації наведеній в таблиці 1.9 розділу 11.9 щодо можливого забруднення підземних водоносних горизонтів та зміни у кількості видів рослин або тварин.
Враховано частково
У розділі 10.7 викладено максимально можливий комплекс дій щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання проекту детального плану, який несе мінімальний вплив на стан навколишнього природного середовища.
 
 
Розділ 11. Звіт про стратегічну екологічну оцінку
Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, наведені у 11.10 розділі звіту не передбачають проведення контролю (моніторингу) за станом компонентів довкілля. Крім того, не вказано суб’єкта на якого покладено обов’язок здійснення моніторингу наслідків виконання документа для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Враховано
Заходи стосовно моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля покладені на суб’єкта господарювання, який буде проводити господарську діяльність на об’єкті СЕО. А також на контролюючі служби, відповідно до вимог законодавства
 
 
Розділ 11. Звіт про стратегічну екологічну оцінку
В розділі 11.10 не надано обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення
Не враховано
Розглянуті базовий та нульовий сценарії. Обґрунтовані альтернативи розглянутим сценаріям відсутні
2.
Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації
Зауваження та рекомендації відсутні
 
 
 
3.
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Розділ 11. Звіт про стратегічну екологічну оцінку
В розділі 11.10 мають бути наведені як показники моніторингу наслідків виконання Проекту для довкілля, так і їх кількісні чи якісні значення, не тільки фактичні, на час затвердження цього проекту, але і за роками планового періоду.
Враховано
Передбачити здійснення містобудівного моніторингу відповідно до ст.23 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
4.
Міністерство охорони здоров’я України
Зауваження та пропозиції не надходили
 
 
 


2816Версія для друкуНадіслати
Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально


пошук
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua