Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Муніципалітет
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Про порядок укладання договорів про стажування студентів вищих навчальних закладів

Слов’янський міський центру зайнятості повідомляє, що 16 січня 2013 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, яка визначає порядок укладання договорів про стажування студентів ВНЗ. Згідно з Порядком стажування проводиться за відповідним договором, форму та порядок укладання якого затверджено урядовою постановою №20 від 16.01.2013р.

Бажаючі укласти договір про проходження стажування подають керівникові підприємства:

  • заяву (за формою, затвердженою постановою КМУ N 20 від 16.01.2013);
  • копію паспорта;
  • копію документа про освіту (за наявності);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від її отримання, про що мають відповідну відмітку у паспорті).

У разі необхідності додатково може вимагатися медична книжка, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду та довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

Керівник підприємства визначає керівника стажування, який разом із стажистом розробляє індивідуальну програму стажування та перелік робіт. При цьому за керівником стажування закріплюється не більше двох стажистів.

Тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників, водночас строк стажування не може перевищувати 6 місяців.

Одночасно з укладенням договору про стажування керівник підприємства затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування, у якому зазначаються строки і місце його проходження (структурний підрозділ), спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста, режим стажування, а також його керівник.

У разі виконання стажистом професійних робіт, передбачених індивідуальною програмою стажування за встановленими нормами, підприємство зобов'язане забезпечити своєчасну оплату таких робіт (згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок).

Робота керівників стажування може оплачуватися підприємством за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, додатково на строк стажування щомісяця у розмірах не менше 5% суми основної зарплати, яку вони отримують за основним місцем роботи.

Договір про стажування укладається у двох примірниках (один з яких зберігається на підприємстві, другий - у стажиста) та може бути розірваний на вимогу однієї зі сторін у разі порушення його умов.

Запис про проходження стажування може вноситься до трудової книжки стажиста, яка у разі потреби оформляється згідно із законодавством.

Після закінчення стажування стажистові видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей стажиста.

Дія цього Порядку не поширюється на:

  • студентів ВНЗ, що проходять стажування у державних органах;
  • студентів вищих медичних навчальних закладів та інтернів;
  • курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
  • курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС і МНС.

Для отримання інформації про можливість стажування майбутні стажисти можуть звернутися до відповідних підрозділів своїх навчальних закладів, центрів зайнятості, організацій роботодавців, а також безпосередньо до керівників підприємств.

З квітня 2013 року в Донецькій області такі відомості розміщуються на веб-порталі Донецького обласного центру зайнятості в рубриці «Послуги населенню», розділі «Загальна інформація для тих, хто шукає роботу».


4942Версія для друкуНадіслати

Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально


пошук
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua