Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Оформлення документів
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Відділи міської ради
Отдел деловодства и организационного обеспечения

Начальник отдела

Бабенко Татьяна Игоревна

Основные функции

 • организационно-техническое, хозяйственное обеспечение исполкома Славянского городского совета, четкая организация делопроизводственного обслуживания в исполкоме городского совета;
 • обеспечение надлежащего приема, регистрации, сохранения, учета, доставки в отделы и управления и рассылки входящей, исходящей и  внутренней корреспонденции;
 • анализ предложений, заявлений, жалоб, поступивших в исполком, ежемесячное предоставление результатов руководству исполнительного комитета для сведения и принятия мер по устранению причин, которые вызывают обоснованные жалобы;
 • вынесение на рассмотрение исполкома предложений, мероприятий, докладных записок, справок и других документов по вопросам, которые принадлежат к компетенции отдела.

Телефон

3-55-43


Відділ кадрової роботи

Начальник відділу

Борисенко Руслан Олександрович

Основні функції

 • реалізація жержавної політики в сфері служби в органах місцевого самоврядування, в питаннях кадрової роботи;
 • здійснення аналітичної та організаційної роботи по кадровому менеджменту;
 • документальне оформлення прохождення служби в органах місцевого самоуврядування;
 • підготовка матеріалів до нагородження державними нагородами України, присвоєння почесних звань України та Почесний громадянин міста Слов’янська;

Телефон

3-51-22


Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Начальник отдела

Давыдова Инна Ивановна

Основные функции 

 • использование современных средств механизации и автоматизации учетно-вычислительных работ, прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета;
 • взыскание в установленный срок дебиторской и погашение кредиторской задолженности, соблюдение платежной дисциплины;
 • полный учет поступаемых денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отображение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением;
 • правильное начисление и своевременное перечисление платежей в государственный бюджет, взносов на государственное социальное страхование, пенсионный фонд, погашение в установленный срок задолженности банкам по займам;
 • рассмотрение документов и обращений, внесенных в городской совет и его исполнительный комитет по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности, подготовку справочных материалов, при необходимости - подготовку проектов решений городского совета и исполнительного комитета, распоряжений городского головы.

Телефон

3-50-33

Відділ з питань внутрішньої політики

Начальник відділу

Кравченко Дмитро Валерійович

Основні функції:

 • інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації внутрішньої політики держави у сфері співпраці з громадськістю;
 • моніторинг, аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів у місті;
 • забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради з політичними партіями, громадськими організаціями, релігійними організаціями, національними меншинами;
 • сприяння всебічному розвитку і функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя.

Телефон

62-13-09

Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності

Начальник відділу

Мала Леся Миколаївна

Основні функції:

 • формування інформаційної бази, щодо складу депутатського корпусу та помічників-консультантів депутатів;
 • здійснення правових та організаційно-методичних заходів з підготовки і проведення сесій ради;
 • здійснення правових та організаційно-методичних заходів з підготовки і проведення постійних та тимчасових комісій міської ради;
 • організація контролю за виконанням доручень виборців, депутатських запитів та звернень;
 • забезпечення в межах та порядку, визначеному законодавством, сумісно з виконавчими органами міської ради підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Телефон

2-94-01

Відділ по обліку та розподілу житлової площі

Начальник відділу

Стешенко Ганна Володимирівна

Основні функції 

 • квартирний облік громадян, потребуючих поліпшення житлових умов та надання їм житла;
 • квартирний облік на отримання соціального житла;
 • приватизація державного житлового фонду;
 • приватизація кімнат у гуртожитку;
 • підготовка матеріалів по виявленню безхазяйних речей (будинки, квартири) та нерухомого майна (будинки, квартири), яке за рішенням суду може бути визнано відумерлою спадщиною, облік та реалізація безхазяйного нерухомого майна (будинки, квартири) та відумерлої спадщини, яка за рішенням суду належить територіальній громаді в особі міської ради;
 • консультативна робота з питання Доступного житла молодим сім’ям, учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам;
 • здійснення контролю за станом квартирного обліку та дотриманням житлового законодавства на підприємствах, в організаціях та установах, розташованих на території міської ради, незалежно від форми власності;
 • включення до числа службових житлових приміщень, затвердження рішення адміністрації підприємства, установи та організації про надання службового житла та виключення житлових приміщень з числа службових.

Телефон

2-56-86

Відділ інформаційного забезпечення

Начальник відділу

Самохвалов Вячеслав Миколайович

Основні функції

 • впровадження сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій в управлінську діяльність виконавчих органів міської ради;
 • використання засобів захисту інформації в інформаційно-аналітичних системах виконавчих органів міської ради;
 • забезпечення технічного та програмного обслуговування комп'ютерної й офісної техніки виконавчих органів міської ради;
 • інформаційне оновлення веб-порталу міської ради та надання інформації для інших веб-сторінок органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Телефон

2-79-93

Відділ торгівлі і захисту прав споживачів

Начальник відділу

Яковенко Олег Георгійович

Основні функції 

 • Бере участь у розробці та організації виконання програми економічного і соціального розвитку міста у галузях “Торгівля і ресторанне господарство”, “Побутове обслуговування населення”, “Захист прав споживачів”, інших програм, спрямованих на поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення.
 • Аналізує стан і бере участь, у межах компетенції, в розробці пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побуту,
 • Вносить пропозиції виконкому щодо встановлення за погодженням із суб'єктами господарювання зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства та побутового обслуговування населення всіх форм власності.
 • З метою захисту порушених прав розглядає письмові та усні звернення громадян і консультує їх з питань захисту прав споживачів.
 • Розглядає пропозиції суб’єктів господарювання, громадських організацій та громадян з питань, що належать до компетенції відділу, приймає по них рішення, проводить прийом громадян.
 • Здійснює заходи щодо забезпечення державного захисту прав споживачів по якості і безпеці продукції в межах наданих повноважень
 • Здійснює самостійно або разом з відповідними контролюючими органами контроль за дотриманням підприємствами торгівлі, виробниками та виконавцями послуг законодавства з питань захисту прав споживачів відповідно до наданих повноважень.
 • Здійснює підготовку проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань віднесених до компетенції відділу.
 • Бере участь у проведенні в місті виставково-ярмаркових заходів.

Телефон

3-63-04

Відділ раціонального використання земельних ресурсів

Начальник відділу 

Литвинова Олена Данилівна

Основні функції 

 • здійснює підготовку матеріалів і виносить на розгляд сесії міської ради проекти рішень щодо:
  • надання дозволу на розроблення землевпорядної документації щодо відведення земельних ділянок;
  • затвердження землевпорядної документації;
  • передача у користування, надання у власність земельних ділянок у межах міста Слов’янська;
  • встановлення розмірів орендної плати за користування земельними ділянками;
  • продаж земельних ділянок територіальної громади міста Слов’янська;
  • викуп, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб;
 • здійснює підготовку проектів нормативно правових та інших актів міської ради та її виконавчого комітету з питань регулювання земельних відносин;
 • створює та здійснює облік бази договорів оренди та договорів купівлі-продажу земельних ділянок;
 • здійснює контроль за своєчасними надходженнями плати за землю згідно договорам купівлі-продажу земельних ділянок;
 • здійснює підготовку проектів договорів оренди земельних ділянок згідно рішень міської ради;
 • у межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі;
 • здійснює підготовку проектів договорів на оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, контролює своєчасність та повноту надходження коштів;
 • бере участь в організації та забезпеченні роботи конкурсної комісії з відбору на конкурсних засадах суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель;
 • вивчає стан додержання вимог земельного законодавства на території міста та готує пропозиції щодо його поліпшення.

Телефон

66-40-44

Архивный отдел

Начальник отдела

Тертышная Ирина Николаевна

Основные функции 

 • комплектует Национальный фонд Украины документами предприятий, организаций и учреждений города, обеспечивает учет этих документов, их сохранность и использование;
 • осуществляет управление архивным делом и деловодством в городе;
 • формирует список предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории города, независимо от форм собственности имущества, которые находятся на стадии банкротства, санации и ликвидации;
 • выявляет и вносит к источникам формирования документов по личному составу ликвидированных предприятий, перечня предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории города, независимо от форм собственности имущества, в деятельности которых не создаются документы Национального архивного фонда;
 • обеспечивает хранение в соответствии с условиями, определенными Госкомархивом Украины, документов по личному составу, документов временного и долгосрочного срока сохранения, учреждений и организаций, которые существовали (были зарегистрированы) на территории города.

Телефон

2-14-46

Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

Начальник відділу

Нікулеско Сергій Борисович

Основні функції: 

 • розробляє та забезпечує реалізацію програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;
 • організовує та забезпечує роботу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації;
 • організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;
 • організовує виконання міською радою законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони;
 • подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;
 • забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями міста;
 • підтримує постійні зв'язки з правоохоронними органами, військовими формуваннями, які розташовані на території міста, з іншими виконавчими органами міської ради;
 • у випадках, передбачених чинним законодавством, вивчає матеріали та бере участь у підготовці висновків і пропозицій щодо включення кандидатур до списків присяжних Слов’янського міськрайонного суду;
 • здійснює у межах компетенції взаємодію щодо обміну інформацією, планування та проведення спільних заходів з правоохоронними органами міста.

Телефон

3-35-07

Відділ транспорту та зв’язку

Начальник відділу

Макієнко Римма Вікторівна

Основні функції 

 • організація та координація відповідно до норм чинного законодавства роботи міського пасажирського авто- та електротранспорту в межах компетенції міської ради.
 • організаційне забезпечення затвердження паспортів нових автобусних маршрутів ре-гулярних перевезень згідно норм чинного законодавства.
 • організаційне забезпечення погодження паспортів автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень.
 • організаційне забезпечення здійснення заходів з обстеження пасажиропотоків на мар-шрутах міського громадського транспорту.
 • забезпечення затвердження маршрутів та графіків руху міського пасажирського транс-порту незалежно від форм власності, узгодження цих питань відносно транзитного паса-жирського транспорту у випадках, передбачених законодавством.
 • забезпечення підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування згідно до норм чинного законодавства.
 • організація контролю за виконанням перевізниками умов укладених договорів на пе-ревезення пасажирів, відповідно до норм діючого законодавства.
 • надання пропозицій міській раді, виконавчому комітету щодо:
  • фінансування витрат на розвиток послуг транспорту та зв’язку на території міської ра-ди в межах своєї компетенції;
  • підготовка пропозицій щодо встановлення, в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на перевезення пасажирів міським громадським авто- та електротранспор-том, у разі надходження від перевізників (авто-, електротранспорт) відповідної інформації щодо необхідності перегляду вартості проїзду.

Телефон

66-41-31

Отдел ведения государственного реестра избирателей

Начальник отдела

Воропаева Виктория Георгиевна

Основные функции 

 • ведение Реестра, в который вносятся данные о гражданах Украины, имеющих право голоса и проживающих или пребывающих на территории Славянского городского совета;
 • составление и уточнение списков избирателей на избирательных участках;
 • ведение учета всех операций, связанных с изменениями базы данных Реестра, в порядке и по форме, установленным распорядителем Реестра;
 • обеспечение во взаимодействии с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины защиты Реестра в процессе его создания и ведения;
 • установление на основании сведений об избирательном адресе избирателя номера территориального округа и номера избирательного участка, к которым относится избиратель;
 • предоставление на письменное требованиие избирателя информации о его персональных данных, внесенных в Реестр;
 • отправление на избирательный адрес избирателя справки о его включении в Реестр по форме, установленной распорядителем Реестра, и ведение учета лиц, которым выдана такая справка;
 • проведение в случае необходимости проверки изменений персональных данных избирателя, указанных в заявлении;
 • осуществление ежеквартального обновление базы данных Реестра и ежегодного уточнения персональных данных Реестра;
 • обеспечение в случае назначения виборов или референдумов составления, уточнения и изготовления списков избирателей на избирательных участках в соответствии с законодательством;
 • предоставление в установленном порядке статистической информации о количественных характеристиках избирательного корпуса на основании сведений Реестра;
 • рассмотрение запросов и обращений избирателей, а также обращений политических партий в порядке, установленном Законом Украины "Про Державний реєстр виборців";
 • проведение проверки некорректных сведений Реестра, выявленных распорядителем Реестра.

Телефон

2-03-61

Відділ екології та природних ресурсів

Начальник відділу

Соловей Лариса Володимирівна

Основні функції 

 • Регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів.
 • Здійснення контролю за додержанням земельного, водного, лісового законодавства, законодавства про надра, про природно-заповідний фонд, про охорону атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншого законодавства.
 • Реалізація екологічних прав громадян шляхом забезпечення екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей.
 • Розробка місцевих екологічних програм та контроль їх виконання, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.
 • Здійснення контролю за використанням природних лікувально-мінеральних ресурсів та надр, за додержанням режиму санітарних зон Слов’янського курорту.
 • Вирішення питань у сфері поводження з відходами, у сфері охорони зелених насаджень, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.
 • Нагляд за діяльністю регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт».
 • Регулювання відносин у сфері державної підтримки у галузі тваринництва.
 • Забезпечення інформування населення міста про стан навколишнього природного середовища, динаміки його змін та характеру впливу екологічних факторів на здоров’є людей.
 • Організація проведення моніторингу довкілля.
 • Сприяння організації екологічної освіти та екологічного виховання дітей, молоді, громадян.

Телефон

2-03-16

Отдел культуры

Начальник отдела

Олейник Марина Николаевна

Основные функции 

 • осуществление гуманитарной политики в сфере культуры;
 • сохранение культурного наследия;
 • защита украинской культуры и языка;
 • повышение роли учреждений культуры в воспитании моральных и эстетических качеств подрастающего поколения;
 • организация досуга молодежи;
 • усовершенствование форм культурного обслуживания населения;
 • развитие народного творчества и художественной самодеятельности;
 • выявление талантливой молодежи, одаренных детей;
 • организация и проведение городских праздников и фестивалей, конкурсов и других культурно-досуговых мероприятий;
 • изучение, сохранение материальной и духовной культуры, привлечение граждан к достижениям национального историко-культурного наследия;
 • координация деятельности учреждений культуры.

Телефон

3-52-10

Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту

Начальник відділу

Міщенко Олександр Миколайович

Основні функції 

 • Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні (олімпійські, неолімпійські, національні, спорт серед людей з інвалідністю - ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку);
 • Зміцнення і розвиток матеріально технічної бази об’єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх у належному стані та контроль за ефективністю їх використання;
 • Організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів, конкурсів, турнірів, фестивалів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного, патріотичного, естетичного виховання дітей і молоді;
 • Підготовка та проведення навчально тренувальних зборів спортсменів;, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
 • Відрядження спортсменів, спортивних команд для участі в обласних, національних, міжнародних змаганнях, турнірах;
 • Надання адміністративних послуг: видача посвідчень «Батьків багатодітної сім’ї» та «Дитини з багатодітної сім’ї»;
 • Забезпечення, у межах своїх повноважень, та координація виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми, попередження та протидії домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок;
 • Сприяння молодіжним, спортивним громадським організаціям, федераціям з видів спорту у проведенні ними роботи з питань сім'ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту.

Телефон

3-50-76

Відділ освіти

Начальник відділу

Рубльовський Ігор Миколайович

Основні функції 

 • Організація мережі та управління закладами загальної середньої освіти, закладами дошкільної та позашкільної освіти;
 • Організація нормативно – правового, навчально – методичного, фінансового та матеріально – технічного забезпечення закладів загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти;
 • Організація діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти та забезпечення їх соціального захисту;

Телефон

3-54-91

Отдел здравоохранения

Начальник отдела

Джим Елена Юрьевна

Основные функции 

 • реализация государственной политики в отрасли охраны здоровья;
 • управление учреждениями здравоохранения;
 • организация их финансово-материального обеспечения;
 • прогнозирование развития сети учреждений здравоохранения для нормативного обеспечения населения города медико-санитарной помощью; 
 • обеспечение соблюдения в учреждениях здравоохранения критериев и требований законодательства, направленных на сохранение санитарно-эпидемического благополучия населения, нормативов профессиональной деятельности в учреждениях здравоохранения, стандартов медицинского обслуживания, медицинских материалов и технологий;
 • осуществление мероприятий по предотвращению возникновения и распространения инфекционных заболеваний и эпидемий, их ликвидация;
 • осуществление организационно-методического руководства учреждениями здравоохранения по вопросам лечебно-профилактической деятельности, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города.

Телефон

2-39-50

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст

Солод Денис Анатольевич

Основні функції 

 • Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції виконавчих органах міської ради.;
 • Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
 • Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.
 • Проведение организационной и разъяснительной работы по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства;
 • Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у виконавчих органах міської ради.
 • Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у виконавчих органах міської ради.
 • Аналіз та узагальнення результатів боротьби із корупцією у виконавчих органах міської ради.
 • Здійснення у межах своєї компетенції особистого прийому громадян.
 • Забезпечення у межах своєї компетенції розгляду заяв, звернень громадян, громадських об’єднань громадян, листів та запитів підприємств, установ та організацій міста.
 • Підготовка проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень і доручень голови з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи.

Телефон

3-62-13

E-mail

ovs@slavrada.gov.ua


Відділ з ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб

Начальник відділу

Ткаченко Оксана Миколаївна

Основні завдання:

 • формування, ведення та адміністрування Реєстру територіальної громади міста Слов'янська відповідно до закону
 • реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб
 • надання послуг громадянам з питань реєстрації фізичних осіб
 • формування інформації для внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб до Єдиного державного демографічного реєстру України
 • формування подань відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців” для поновлення бази даних Реєстру виборців України
 • взаємодія з органами державної влади, судовими органами, нотаріусами, територіальними підрозділами ДМС, СБУ, МВС, МОУ, митними органами, консульствами у випадках, передбачених Законами України
 • здійснення обміну відомостями між реєстрами різних територіальних громад України у сфері реєстрації

Телефон

2-13-75

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Начальник відділу

Теслицька Ольга Миколаївна

Основні функції

 • здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;
 • надає інформацію фізичним та юридичним особам про зареєстровані права та їх обтяження;
 • забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Телефон

62-11-71

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Начальник відділу

Кубиткіна Світлана Михайлівна

Основні функції

 • надає, отримує документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт (повідомлення, дозволи), відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;
 • приймає в установленому порядку в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає відповідні сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків); 
 • подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів; 
 • здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих у межах міста Слов’янська; 
 • проводить перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації; 
 • здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; 
 • розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю; 
 • проводить, згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, будівельних норм і правил; 
 • забороняє експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію; 
 • здійснює контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації. 

Кабінети

56,64

Телефон

3-40-46

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Начальник відділу

Болотенко Олена Ігорівна

Основні функції

 • здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до діючого законодавства;
 • надання інформації юридичним особам та фізичним особам - підприємцям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до діючого законодавства;
 • участь у формуванні Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців тагромадських формувань;
 • взаємодія з суб’єктами інформаційного обміну (органами статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування) щодо надання та використання відомостей з ЄДР.


46611Версія для друкуНадіслати

Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
АктуальноРозсилка новин

Введите Ваш e-mail:

пошук
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua
Статистика